Polityka cookies i Twoje ustawienia

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, zapisywanych w związku z dostępem Użytkownika do strony internetowej www.odoekspert.pl dostarczanej przez "ODOekspert" Kancelarię Radcy Prawnego Jakuba Wezgraja z siedzibą w Warszawie.

§ 1 Definicje

 1. Administrator - oznacza "ODOekspert" Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wezgraj z siedzibą w Warszawie 04-041, ul. Międzyborska 8a/8, który dostarcza informacje za pośrednictwem strony internetowej www.odoekspert.pl
 2. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usługi dostępu do zasobów strony internetowej www.odoekspert.pl.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie odoekspert.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z zasobów Serwisu.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej („Cookies Administratora”): te cookies pozwalają na właściwe funkcjonowanie strony internetowej, w tym wyświetlanie jej poszczególnych elementów. Wyłączenie plików cookies możliwe jest wyłącznie z poziomu ustawień przeglądarki (patrz § 5 niniejszej Polityki), ale w takim wypadku nie będą działały poprawnie wybrane elementy strony internetowej lub cała strona internetowa;
  • Cookies dostarczane przez strony trzecie („Cookies zewnętrzne”): są to cookies dostarczane przez zewnętrznych partnerów, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Administrator nie ma dostępu do informacji zapisywanych w plikach cookies dostarczanych przez zewnętrznych partnerów, może otrzymywać jedynie zagregowane (zbiorcze) i anonimowe informacje dotyczące sposobu zachowania użytkowników w Serwisie (np. informacje o najczęściej przeglądanych zasobach Serwisu).
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookies na swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu może być ograniczone lub całkowicie niemożliwe.
 4. Wyłączenie wybranych lub wszystkich Cookies Administratora możliwe jest wyłącznie z poziomu ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika (więcej na ten temat wskazano w § 4 Polityki). Są to Cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub wybranych jego elementów, dlatego domyślnie zapisują się na Urządzeniu Użytkownika.
 5. W przypadku Cookies zewnętrznych Użytkownik dla ich instalacji na Urządzeniu musi wyrazić wyraźną zgodę. Zapisywanie tego typu Cookies jest domyślnie wyłączone. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie Cookies zewnętrznych, a następnie ją dowolnie odwołać, korzystając z panelu do zarządzania zgodami Cookies, który dostępny jest w § 4 niniejszej Polityki. Zgodę na zapisywanie Cookies zewnętrznych można również wyrazić z poziomu okna pop-up, które otwiera się przy pierwszym otwarciu Serwisu w przeglądarce internetowej (lub po trwałym usunięciu Cookies z przeglądarki internetowej i ponownym otwarciu Serwisu).

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne wyłącznie w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora do badania ilości odwiedzin witryny internetowej, ilości Użytkowników odwiedzających Serwis w określonych przedziałach czasu, a także na potrzeby dokonania oceny, które treści prezentowane w ramach Serwisu są najbardziej interesujące dla Użytkowników.
 3. Administrator nie ma dostępu do informacji zapisywanych w poszczególnych plikach Cookies na Urządzeniach Użytkowników.
 4. Administrator nie zbiera za pośrednictwem plików Cookies jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację (bezpośrednią lub pośrednią) poszczególnych Użytkowników. Użytkownicy korzystają z zasobów Serwisu całkowicie anonimowo.

§ 4 Możliwość wyrażenia zgody na zapisywanie zewnętrznych plików cookies – panel do zarządzania zgodami cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies zewnętrznych poprzez wyrażenie lub odwołanie zgody na ich zapisywania na Urządzeniu.
 2. Aktualne zgody Użytkownika na zapisywanie plików cookies przedstawiono w poniższym panelu. Użytkownik może w każdej chwili i dowolnie wyrażać zgodę na zapisywanie plików cookies lub ją odwoływać za pomocą poniższych ustawień:

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies.