Baza wiedzy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r., I PK 590/02

Autor: Jakub Wezgraj, Data dodania: , Kategoria: Kontrole GIODO

  1. Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i wymienienie go (ujawnienie) przez inny podmiot w celu identyfikacji danej osoby nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile ze względu na okoliczności towarzyszące nie łaczy się to z naruszeniem innego jej dobra, np. czci, prywatności lub godności osobistej.
  2. Ujawnienie przez pracodawcę imienia lub nazwiska pracownika bez jego uprzedniej zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego (imienia i nazwiska), jeżeli jest to usprawiedliwione celem działania pracodawcy, łączącym się z jego zadaniami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw i wolności pracownika.

Przejdź

Do góry